Tổ chức một cuộc thi thiết kế

Chào mừng

Chào mừng, rất vui khi bạn đã đến thăm trang web của chúng tôi.

Bạn có thể làm gì ở đây? Rất đơn giản, chủ đề của trang là “Tổ chức một cuộc thi thiết kế“. Nhóm mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện công việc đó bằng hình thức online, không phải offline theo kiểu “cầm micro, các bạn ơi, mình có,… mình có,… các bạn lên đây đăng kí nha….”. Thực sự nếu làm thế thì chẳng phải trong thời đại công nghệ thông tin nữa rồi!

Nhưng đừng hiểu là chỉ có thế thôi nha, mặc dù bạn không muốn tổ chức một cuộc thi thiết kế, bạn vẫn có thể tìm thấy tại trang web này rất nhiều tài liệu hữu ích, như Cách sử dụng các công cụ trực tuyến chẳng hạn…

Chúng ta có 5 bước chính sau (hoặc bạn có thể xem trang tổng quan):

1. Tạo tài liệu online

2. Tạo biểu mẫu đăng kí

3. Xếp lịch cho cuộc thi

4. Tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi

5. Sử dụng các công cụ thiết kế trực tuyến

Cũng cần phải giới thiệu nhóm nữa chứ :). Bạn có thể xem chi tiết tại đây

Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên – khoa Công Nghệ Thông Tin – môn học Nhập Môn Công Nghệ Thông Tin 2 – đồ án #1 – Nhóm Troll bao gồm các thành viên: Đoàn Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Bảo Đại, Thái Văn Cường, Đỗ Đình Dũng, Nguyễn Đức Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s