Tổ chức một cuộc thi thiết kế

Bước 5: Các công cụ thiết kế trực tuyến

Tại đây, bạn sẽ đi tìm hiểu 2 công cụ cụ chính

1. MS Paint Online: một công cụ vẽ trực tuyến.

Xem hướng dẫn  tại đây

2. Photoshop Tools: chỉnh sửa hình trực tuyến

Xem hướng dẫn tại đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s