Tổ chức một cuộc thi thiết kế

Photoshop Editor Tutorial #1

Bạn đang xem tutorial thứ nhất về cách chỉnh sửa hình trong Photoshop Express Editor, trong tutorial này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện vài thao tác đơn giản để tạo được một tấm hình đẹp.

Và tutorial #2 sẽ hướng dẫn bạn bằng 1 đoạn clip, xem ngay tại đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s